veikmė

veikmė
veikmė̃ sf. (4) Š 1. K.Būg, L, Rtr, Š, , NdŽ, FrnW, žr. veiksmas 2: Ir išblaivėjo atbudęs ilgesys, prablaškė jį veikmės reikalas, rimtos mintys, šaukiančios dirbti LzP. ║ Pačioj veikmėj nėra tragizmo, gal yra jisai būduos veikiančiųjų? . 2. žr. veiksmas 4: Užkabinę septintus metus vaikai stoja į pradinę mokslavietę, kurios užduotė yra vaikus išmokinti skaityti ir rašyti, keturias pirmąsias veikmes aritmetikos ir trupskaitlius, kvizikišką (fizinę) geograpiją, botaniką… A1884,119. 3. prš, KlK25,41 žr. veiksmas 5: Paskutinė trečiosios veikmės scena (Nastės pasirodymas) viską sugadino . 4. NdŽ įtaka, poveikis: Gal ir gyslainės atsiknojimas galima aiškinti tų vaistų veikme? P.Aviž. Ir garsėjo Birštonas visoje Rusijoje. Jo vandenų veikmę žinojo gydytojai ir dėjo juos antron vieton po Kaukazo purvų Vaižg. Ne vien filosofija pajėgia veikt gyvenimą, bet ir gyvenimas turi veikmės filosofijai S.Šalk. Apsprendžiamoji tautinės kultūros veikmė yra ypač ryški tautiškame auklėjime A.Mac. Greitos veikmės šalčio yra šios: nušalimas nosies, ausų ir net kojų bei rankų ir snieginis apjakimas prš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • veikmė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veikimu daroma įtaka, pvz., kartojimo veikmė atminties lavinimui, išmokimui; ilgalaikė pedagogo, kolektyvo veikmė asmenybės tapsmui. Veikmės rezultatas – poveikis, t. y. vidinis asmenybės pokytis.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • veikmė — veikmė̃ dkt. Bi̇̀rštono vandenų̃ veikmė̃ plačiai̇̃ ži̇̀noma …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • veikmė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Ryškūs vieno žaidėjo arba dvikovos sportininko veikimo būdai konkrečioje varžybų ar kovos situacijoje, turintys jai daugiau ar mažiau poveikio. atitikmenys: angl. action vok. Aktion, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • veikmė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslinga kelių žaidėjų ar visos komandos veiksena, ribojama laiko ir erdvės. atitikmenys: angl. action vok. Aktion, f rus. акция …   Sporto terminų žodynas

  • skeveldrinė šaudmens veikmė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens ↑skeveldrų kaunamoji veikmė. Skeveldrinė šaudmens veikmė apibūdinama: kaunamųjų skeveldrų skaičiumi; jų pasiskirstymu kovimo plote (antžeminė artilerija) arba kovimo erdvėje (zenitinė artilerija);… …   Artilerijos terminų žodynas

  • padegamoji šaudmens veikmė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinamoji veikmė, pasireiškianti taikinio padegimu. Ši veikmė tam tikru būdu pasireiškia visų tipų pagrindiniuose šaudmenyse, tačiau norint patikimai padegti taikinį, naudojami padegamieji šaudmenys.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • smūginė šaudmens veikmė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinamoji veikmė, pasireiškianti lekiančiam ir turinčiam tam tikrą kinetinę energiją sviediniui (kulkai, skeveldrai) susidūrus su taikiniu. Tai pagrindinė šarvamušių ir betonmušių šaudmenų ir pagalbinė… …   Artilerijos terminų žodynas

  • padegamoji šaudmens veikmė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmens veikmė, pasireiškianti taikinio padegimu. Ši veikmė yra būdinga visiems pagrindinės paskirties šaudmenims, tačiau, norint pasiekti pakankamą padegimą, naudojami padegamieji… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • ardomoji šaudmens veikmė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikinio naikinimas (ardymas) sprogstamojo užtaiso sprogimo produktais ir susidariusia ↑smūgio banga. Ardomosios šaudmens veikmės veiksmingumas apibūdinamas sprogimo duobės apimtimi (vidutiniškai 1 kg SM… …   Artilerijos terminų žodynas

  • sviedinio veikmė po šarvais — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinamoji sviedinio veikmė, kurią po šarvu sudaro sviedinio (šarvamušės šerdies) skeveldros, sprogstamojo užtaiso ir jo sprogimo produktai arba kumuliacinė srovė. Tai šarvamušių ir kumuliacinių sviedinių,… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”